Σπύρου Λούη 1, Πυλαία, 55534, Θεσσαλονίκη
+30 2310 413451
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης
ConMeT - Επαγγελματικός Μετρητικός Εξοπλισμός

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ConMeT
Η ConMeT είναι μια ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Σπύρου Λούη 1, Τ.Κ. 54352. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, δύναται δε η εταιρεία να τους τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς σχετική ειδοποίηση. Η περιήγηση, η χρήση και η συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας μας συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων:

1. Η ConMeT δεν ευθύνεται για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Η ConMeT σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί σε χρήστες ή μη του διαδικτυακού της τόπου, από κακή χρήση αυτού ή από αδυναμία παροχής πληροφοριών ή υπηρεσιών λόγω προβλημάτων του συστήματος (λογισμικό, υποδομές, επικοινωνία) κ.λπ. ούτε δύναται να γεννηθεί οποιαδήποτε απαίτηση σε βάρος της ConMeT για τυχόν ζημία οιασδήποτε φύσης (θετική, αποθετική, ειδική, διαφυγόντα κέρδη κ.α.) για οποιονδήποτε από τους ενδεικτικά ως ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Σε κάθε περίπτωση ανώτατο όριο της ευθύνης της αποτελεί το ποσό το οποίο κατέβαλε στην ConMeT ο αντισυμβαλλόμενός της για την χρήση της υπηρεσίας που του προσέφερε αυτή.

2. Οι χρήστες της ιστοσελίδας της ConMeT απαγορεύεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου να αποστέλλουν, τοποθετούν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν εν γένει με οποιοδήποτε τρόπο περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, βλαβερό, προσβάλλει τα δικαιώματα της εταιρείας ConMeT, των χρηστών του διαδικτυακού τόπου ή τρίτων, έχει υβριστικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, ρατσιστικό, χυδαίο περιεχόμενο ή παραβιάζει το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής τρίτων ή κοινοποιεί απόρρητες πληροφορίες ή προσβάλλει το πρόσωπο ανηλίκων ή γενικά αντίκειται στην ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ή παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της ConMeT ή τρίτων κλπ. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργούν, διαδίδουν κ.λπ. λογισμικό που περιέχει ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, καταστροφή και υποκλοπή πληροφοριών άλλων χρηστών του διαδικτύου.

3. Εγγραφή
Κάθε χρήστης πέραν της δυνατότητας πλοήγησης μπορεί να εγγράφεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, σε κατάλληλα διαμορφωμένες φόρμες, παρέχοντας τα στοιχεία του (όνομα, e-mail). Όλες οι πληροφορίες που ο χρήστης εισάγει στις ειδικές φόρμες του διαδικτυακού τόπου της ConMeT είναι απόλυτα εμπιστευτικές και η ConMeT λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο για την ενημέρωση των χρηστών/πελατών.

Η ConMeT συνεργάζεται με εξωτερικό πάροχο για την αποστολή ενημερωτικού υλικού προς τον χρήστη και ο πάροχος πληροί τις προδιαγραφές τήρησης απορρήτου που ορίζει ο νόμος.

4. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

H ConMeT τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούν οι χρήστες με την περιήγηση/εγγραφή τους στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Για την τήρηση των δεδομένων αυτών ζητείται η ρητή συγκατάθεση του χρήστη πριν την περιήγηση στην ιστοσελίδα.Τα προσωπικά δεδομένα

  • δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της ενημερωτικής υποστήριξης των πελατών/χρηστών, την ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών/χρηστών εν σχέσει με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτει η ConMeT και την εκτέλεση τυχόν μεταξύ μας σύμβασης (παράδοση υπηρεσίας/προϊόντος, τιμολόγηση κ.λπ) και δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων εκτός της ΕΕ εκτός συνεργαζόμενων εταιρειών που χρησιμοποιούμε για την μαζική αποστολή ενημερωτικού υλικού και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος και κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης των πελατών/χρηστών.
  • δεν θα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.
  • θα αποθηκεύονται για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών.

5. Δικαιώματα χρήστη
Κάθε χρήστης:

  • Έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων του.
  • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα στοιχεία που τηρούνται για εκείνον.
  • Έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εκείνον και επαληθεύσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους
  • Έχει το δικαίωμα να μας ζητήσει να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας εκτός εάν αυτά απαιτείται να τα γνωρίζουμε εφ’ όσον σχετίζονται με άλλους είδους συναλλαγές ή διαδικασίες (π.χ. ανάγκη ολοκλήρωσης φοροτεχνικής διαδικασίας για έκδοση τιμολογίου και δελτίου αποστολής, νομικής φύσης υποχρέωση)

Έχει το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή το δικαίωμα να αντιταχθεί ή να αμφισβητήσει αιτιολογημένα τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του και τη νομική βάση για επεξεργασία ή για αποστολή ενημερωτικού υλικού μάρκετινγκ καθώς επίσης να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας

6. Χρήση cookies.
Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να πιστοποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες/επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα Cookies. Η ConMeT χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους coοkies για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του:
Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site.
Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.
Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του site να βελτιώνουν το περιεχόμενο του με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες.
Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν το site να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για τον χρήστη.
Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου και θα χαθούν όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να απολαμβάνει ο χρήστης με την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου.
Εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας των cookies η ConMeT δεν έχει καμία πρόσβαση σε τυχόν ανώνυμα cookies από άλλους φορείς (third party cookies) και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτά. Για παράδειγμα όταν μοιράζεστε ένα άρθρο σε ένα κοινωνικό δίκτυο, το κοινωνικό δίκτυο ενδεχομένως καταγράφει ότι κάνατε αυτή την κίνηση.
Η ConMeT ενδέχεται να περιλαμβάνει links (συνδέσεις) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ConMeT για τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
Η ConMeT συνεργάζεται με εξωτερικό πάροχο για την καταγραφή δεδομένων που αφορούν ConMeT και ο πάροχος πληροί τις προδιαγραφές τήρησης απορρήτου που ορίζει ο νόμος.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σήματα της ConMeT
Όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου (σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ConMeT ή τρίτων που της έχουν παράσχει νομίμως δικαίωμα χρήσης, λογότυπα, ονόματα, εικόνες γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, video, πληροφορίες εφαρμογών, λογισμικά, ηχητικά και άλλα αρχεία κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ConMeT και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση και έκθεσή τους στον διαδικτυακό τόπο της ConMeT σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (εκφόρτωση), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ….ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

8.Τροποποίηση Όρων Χρήσης

8.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων.
8.2. Σε κάθε περίπτωση η ConMeT διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης περιλαμβανομένων και των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται κάθε φορά, οφείλει να μην εισέρχεται στην ιστοσελίδα, να μην εγγράφεται και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της.

9.Επικοινωνία
Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@conmet.gr ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Σπύρου Λούη 1, Τ.Κ. 54352, Πυλαία Θεσσαλονίκης.

10.Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

10.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, κατόπιν οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
10.2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Β. Όροι Παραγγελίας και Αγοράς Προϊόντων

Η πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτυακού τόπου της ConMeT διέπεται από τους ακόλουθους όρους:

1. Συμβατική δέσμευση των μερών: Τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλ. η εταιρεία ConMeT και ο χρήστης που προβαίνει σε παραγγελία μέσω του διαδικτυακού τόπου της άνω εταιρείας, αναγνωρίζουν τους κάτωθι όρους ως εύλογους και ενδεδειγμένους, τους αποδέχονται ως δεσμευτικούς και συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ τους συμβάσεως πωλήσεως, οποιαδήποτε δε απόκλιση, εξαίρεση ή τροποποίησή τους πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή της εταιρείας-πωλητού. Οποιεσδήποτε τυχόν προγενέστερες συμφωνίες δεν έχουν ισχύ και καταργούνται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι αποτυπώνουν το σύνολο των συμφωνιών των μερών. Tυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων από τους κατωτέρω όρους δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων. Ο χρήστης-αγοραστής με την πραγματοποίηση της παραγγελίας του, μέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, και την ηλεκτρονική ολοκλήρωση αυτής (δηλ. την εμφάνιση του μοναδικού κωδικού παραγγελίας στην οθόνη του υπολογιστή του και των λοιπών απαραίτητων στοιχείων αυτής) τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει, ενημερωθεί και αποδέχεται στο σύνολο τους, τους παρόντες όρους συναλλαγής και τα τεχνικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων μας.

2. Παραγγελίες προϊόντων: Η παραγγελία προϊόντων μας μπορεί να γίνει:

α. Με την συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας παραγγελίας 24 ώρες το 24ωρο
β. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@conmet.gr
γ. Με την αποστολή φαξ στο 2310 413451
δ. Τηλεφωνικώς από 09.00 πμ. με 4:30 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή)

Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από την ConMeT. Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία σας θα επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και θα έχετε τη δυνατότητα περαιτέρω συνεννόησης μαζί μας για θέματα εκτέλεσης και διανομής της.

3. Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Η ConMeT δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών των εμπορευμάτων που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπό την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών της λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας. Τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό μας τόπο και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας κάνοντας «κλικ» στο όνομα του προϊόντος.
Oι τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας, αναφέρονται στην συνολική τιμή τους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσού 24%, και κάθε άλλου τέλους. Τα έξοδα αποστολής γεπιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη, τα οποία υπολογίζονται και γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας (στην αντίστοιχη σελίδα), ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της συνολικής τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων, ανάλογα με τον προορισμό αποστολής. Ενδέχεται να απαιτηθούν, όπου είναι αναγκαίο, πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι οποίες θα καθίστανται αμέσως γνωστές στον Πελάτη στην σελίδα της παραγγελίας του και πριν από την ολοκλήρωσή της.

4. Τρόποι πληρωμής του τιμήματος:

1. Με αντικαταβολή.

2. Με κατάθεση του τιμήματος σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας:

και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με φαξ στο 2310 413451. To λογιστήριο επιβεβαιώνει την κατάθεση που έχετε κάνει και ακολουθεί η αποστολή του προϊόντος στη διεύθυνση που μας έχετε εσείς υποδείξει.

3. Με πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD ή EUROLINE.

4. Μέσω Paypal

5. Άλλοι διακανονισμοί (π.χ. τραπεζική επιταγή, αφού ελεγχθεί) γίνονται δεκτοί για μεγάλες παραγγελίες κατόπιν συνεννοήσεως.

Η ConMeT ουδεμία ευθύνη φέρει για ενέργειες της Τράπεζας και για τυχόν χρεώσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, που γίνονται χωρίς δική της ανάμιξη. Οι απαλλαγές που ισχύουν υπέρ της Τραπέζης στις σχέσεις της με τον χρήστη πιστωτικής κάρτας ισχύουν και υπέρ της ConMeT.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων της ConMeT φροντίστε να σημειώσετε, εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε τον κωδικό παραγγελίας και τα στοιχεία της παραγγελίας που μόλις πραγματοποιήσατε που θα εμφανιστούν στην οθόνη του υπολογιστή σας. Ο χρήστης πρέπει να διατηρήσει τον κωδικό αυτό μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων.

6. Παράδοση και παραλαβή: Σε κάθε συναλλαγή με την ConMeT υποχρεούστε να δηλώνετε τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσής του, καθώς και τις ημέρες και ώρες που είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων. Η παράδοση και παραλαβή των προϊόντων της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της εταιρείας μας στην οδό Σπύρου Λούη αρ. 1, Πυλαία.
Σε περίπτωση μη παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων από τα καταστήματα της εταιρείας η ConMeT θα καταβάλλει προσπάθεια να αποστέλλει την παραγγελία σας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από την ConMeT ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 20 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Η ConMeT δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη παράδοση της παραγγελίας, εφόσον οφείλεται σε λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία και σε περίπτωση που δεν συντρέχει υπαιτιότητά της. Η ConMeT ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, κατάργηση εμπορευμάτων, κ.ά). Τα εμπορεύματα μεταφέρονται για λογαριασμό του πελάτη και με δαπάνη του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου.

7. Μεταβίβαση κινδύνου – Μεταφορά – Ασφάλιση πωλουμένων ειδών – Παραλαβή: Τον κίνδυνο των πωλουμένων ειδών, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, όπως βλάβη, φθορά, απώλεια, κλοπή κ.λ.π. ως και από τυχαία περιστατικά ανωτέρας βίας, φέρει ο αγοραστής, από την παραλαβή των πωλουμένων ειδών στις εγκαταστάσεις του πωλητή, ή άλλως, από τον χρόνο που αποκτά με οιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή τρίτος υποδειθχείς από αυτόν, την φυσική εξουσία επ’ αυτών. Στις περιπτώσεις που ο αγοραστής εξευρίσκει τον μεταφορέα ή/και καταβάλλει το κόμιστρο προς παράδοση των εμπορευμάτων στον τόπο που ορίζει ο ίδιος, η μεταβίβαση του κινδύνου στον αγοραστή επέρχεται, με την παράδοση του πράγματος στον μεταφορέα. Στις περιπτώσεις αυτές, ρητώς συμφωνείται ότι ο πωλητής ενεργεί για λογαριασμό και κατ’ εντολή του αγοραστή, ο τελευταίος δε βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς, τα οποία οφείλει να καταβάλει στον πωλητή. Ιδιαίτερα ο αγοραστής φέρει και τον κίνδυνο από τους νόμιμους ή συμβατικούς περιορισμούς της ευθύνης προς αποζημίωση που βαρύνει τον μεταφορέα ή από ζημιές που προκύπτουν από την καθυστέρηση παραδόσεως των μηχανημάτων κατά την μεταφορά. Ωσαύτως ο αγοραστής φέρει το βάρος ασφαλίσεως των μεταφερομένων, σύμφωνα με την πραγματική αξία τους.
Το συμφωνηθέν τίμημα, που αναγράφεται στο εκδοθέν τιμολόγιο, καλύπτει μόνον την αξία αγοράς των πωλουμένων προϊόντων, τα οποία είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις του πωλητή, ή όπου αλλού έχει συμφωνηθεί. Η τιμή του τιμολογίου δεν περιλαμβάνει την επίδειξη λειτουργίας ούτε το κόστος αναβάθμισης των προϊόντων.

8. Παροχή πληροφοριών εκ μέρους του πωλητή για την λειτουργία των πωλουμένων ειδών: Ο πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. Ο πωλητής αναλαμβάνει, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, να παράσχει στον αγοραστή κάθε σχετική με την λειτουργία των πωλουμένων ειδών πληροφορία. Επίσης ο πωλητής παρέχει στον αγοραστή τα διαθέσιμα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου, με τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσεως που συνοδεύουν τα πωλούμενα είδη. Οι ανωτέρω πληροφορίες που παρέχει ο πωλητής, προς διευκόλυνση του αγοραστή, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν συνομολόγηση ιδιοτήτων των πωλουμένων ειδών, για την οποία απαιτείται έγγραφος τύπος. Ο αγοραστής φέρει την ευθύνη εκτιμήσεων ως προς την καταλληλότητα των πωλουμένων ειδών να τελέσουν τις εργασίες στις οποίες σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της ορθότητας των τελικών αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής.

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής των προϊόντων από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από εκείνον, δίχως να αναφέρει τους λόγους και χωρίς επιβάρυνση. Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως εγκαίρως την εταιρεία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού και να επιστρέψει με δικά του έξοδα άμεσα και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης, τα προϊόντα στην κατάσταση που τα παρέλαβε, πλήρη, χωρίς φθορές, σε άριστη κατάσταση, με την συσκευασία που τα παρέλαβε (να μην έχει παραβιασθεί), τα συνοδευτικά τους έγγραφα, εξαρτήματα κ.λ.π. και το πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης. Ο αγοραστής ρητώς συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν αναγνωρίζεται δοκιμαστική περίοδος του προϊόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές από την χρήση των προϊόντων ή από κακό χειρισμό τους κατά την μεταφορά, ελλιπή συσκευασία, αμελή μεταχείριση κ.λ.π. ο αγοραστής θα ευθύνεται για την μείωση της αξίας των εμπορευμάτων.
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε στην εταιρεία την σχετική φόρμα υπαναχώρησης.
Αντίστοιχα, η εταιρεία, σε περίπτωση υπαναχώρησης, οφείλει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την σχετική δήλωση του αγοραστή, να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον τελευταίο, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών παράδοσης, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα της αρχικής συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είχε επιλέξει άλλο τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο που προσφέρει η εταιρεία, η τελευταία δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης.
Το βάρος απόδειξης ότι ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης φέρει ο αγοραστής.

10. Εγγύηση: Ο πωλητής παρέχει εγγύηση, για τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, για το ίδιο χρονικό διάστημα και με τους ίδιους όρους και περιορισμούς που θέτει ο κατασκευαστής. Ειδικότερα ισχύουν τα όσα σχετικώς αναγράφονται για κάθε προϊόν. Η εταιρεία διαθέτει επίσης Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών για την χρήση των προϊόντων της μετά την σύναψη της πώλησης.
11. Περιορισμός της ευθύνης του πωλητή – Ανώτατο όριο ευθύνης: Αποκλείεται ρητά κάθε ευθύνη του πωλητή για τυχόν ζημία ή διαφυγόν κέρδος που επέρχεται στον αγοραστή ή σε τρίτους και προκύπτει από ακατάλληλη λειτουργία ή βλάβη του πωληθέντος είτε κατά την διάρκεια του χρόνου της εγγυήσεως, είτε μετά την λήξη της εγγυήσεως ή διακοπή της παραγωγής από τον κατασκευαστικό οίκο οποιουδήποτε των ανταλλακτικών του ή συνδέεται προς τις αιτίες αυτές. Ιδία και ενδεικτικά, αποκλείεται κάθε ευθύνη του πωλητή για απαιτήσεις που προβάλλουν τρίτοι κατά του αγοραστή απορρέουσες από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου της ConMeT αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης της προς αποζημίωση. Η σύμβαση δεν είναι ακριβοχρόνου εκτελέσεως και οι συμφωνημένες ημερομηνίες παραδόσεως είναι ενδεικτικές χωρίς να γεννάται ευθύνη του πωλητή προς τήρησή τους. Η ConMeT ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαρειά αμέλεια.

12. Προστασία του προϊόντος: Επιφυλασσομένων των νομίμων δικαιωμάτων του πωλητή, αυτός ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο αγοραστής προβεί σε τροποποιήσεις, μεταβολές, αλλοιώσεις κ.λ.π. στην εξωτερική εμφάνιση ή στο εσωτερικό του πωλουμένου μηχανήματος, με αφαίρεση, προσθήκη, αλλαγή κ.λ.π. συστατικών μερών και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το πωλούμενο προϊόν είναι επώνυμο και στην ενότητα του αυτούσιο όπως παραδίδεται από τον πωλητή, και φέρει την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο και τα τεχνικά γνωρίσματα και γενικά την εγγύηση ποιότητας και αναγνώρισης που συνοδεύει τα προϊόντα του κατασκευαστικού οίκου.
Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί με δική του ευθύνη τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης των μηχανημάτων. Ο πωλητής επεσήμανε ρητά κατά την πώληση ενδεχόμενους κινδύνους που τυχόν συνοδεύουν την χρήση του πωλουμένου προϊόντος. Η χρήση του προϊόντος γίνεται κατά πάσα περίπτωση με κίνδυνο του αγοραστή ή παντός χρήστη, οι οποίοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Επί πλέον ο αγοραστής έχει την αποκλειστική υποχρέωση ενημέρωσης τρίτων, του πωλητού απεκδυομένου από κάθε σχετική ευθύνη.

13. Εκχώρηση – Πτώχευση: Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν εκ της παρούσης συμβάσεως. Σε περίπτωση πτωχεύσεως του αγοραστή ή αφερεγγυότητός του ή περιορισμών στη διαχειριστική του εξουσία ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως και να μην εκτελέσει την σύμβαση.

14. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Απαγορεύεται η αντιγραφή των προϊόντων για τα οποία υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως και κάθε πράξη που προσβάλλει τέτοια δικαιώματα. Σε περίπτωση προβολής κατά του αγοραστή αξιώσεων ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ιδία βάσει δικαιωμάτων κατοχυρωμένων στην χώρα αποστολής των προϊόντων, ο αγοραστής βαρύνεται με την υποχρέωση άμεσης ειδοποίησης του πωλητή και συνδρομής του προς αντιμετώπιση του θέματος, ο δε πωλητής έχει σωρευτικά ή διαζευκτικά τη δυνατότητα (α) να αναλάβει αυτός αποκλειστικώς τον χειρισμό δικαστικώς ή εξωδίκως της υπόθεσης κατά την κρίση του (β) να εξασφαλίσει στον αγοραστή το δικαίωμα χρήσεως του προϊόντος (γ) να τροποποιήσει το προϊόν ώστε να μην τίθενται συναφή προβλήματα (δ) να επιστρέψει το τίμημα στον αγοραστή και να αναλάβει το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, ο πωλητής ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση έχει και ισχύουν στο σύνολό τους οι περιορισμοί της ευθύνης του βάσει του όρου 11.

15. Ειδικοί όροι:
Για την παραγγελία ορισμένων προϊόντων (π.χ. Σύστημα GPS) υπάρχουν ειδικοί όροι παραγγελίας, πληρωμής και παράδοσης. Αυτοί οι όροι αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συνεννόησης μεταξύ του Πελάτη και της ConMeT

16. Τελικές διατάξεις:
Η ConMeT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του διαδικτυακού της τόπου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τυχόν τροποποίηση των παρόντων όρων μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος δικτυακού τόπου.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία: Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια, για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την συναλλαγή σας με την εταιρεία μας, θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να αφορούν εσάς, τις προτιμήσεις σας ή τη συσκευή σας και χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για να κάνουν τον ιστότοπο να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο και να σας προσφέρει μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία ιστού. Τα ανωτέρω δεδομένα συνήθως δεν σας εξατομικεύουν. Επειδή σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, μπορείτε να επιλέξετε να μην επιτρέψετε ορισμένους τύπους cookies. Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες διαφορετικής κατηγορίας για να μάθετε περισσότερα και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ωστόσο, ο αποκλεισμός ορισμένων cookies μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την εμπειρία σας στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.